Menu

Philippine Standard Time:

Ano ang POEA Online Processing System for Balik-Manggagawa (POPS-BaM)?

Ito ay pagsasama ng BM Online sa POEA Online Processing System. Ito ang magbibigay daan para sa mga Balik-Manggagawa OFWs na makakuha ng kanilang Overseas Employment Certificate (OEC) gamit ang isang online account.

Powered by BetterDocs