Menu

Philippine Standard Time:

Bakit hindi ako makapag patuloy sa susunod na steps kahit na tapos ko na i-update ang aking profile?

Hindi ka makakapagpatuloy sa susunod na steps kapag hindi pa tapos masagutan ang mga kinakailangang impormasyon. Kinakailangan din na mayroong larawan o profile picture na hindi lalagpas sa dalawang (2) MB. Kinakailangang nakikita ang buong mukha sa larawan na gagamitin.

Powered by BetterDocs