Menu

Philippine Standard Time:

Paano kung makita sa system ang aking latest POEA Record?

Ipapakita ng system ang inyong latest na record kung ang detalye nito ay katugma sa employment na iyong babalikan, makakakuha ka ng OEC Exemption.

Hindi mo na kakailanganing pumunta sa POEA / POLO Offices kapag ikaw ay mayroon OEC Exemption. Ito din ang magsisilbing travel exit clearance at pagbabasehan ng Immigration para sa tax at terminal fee exemption.

Powered by BetterDocs