Menu

Philippine Standard Time:

Sinu-sino ang maaaring gumamit ng POPS-BaM?

Mga OFWs na nakabakasyon at babalik sa kanilang employer o principal, na may valid na employment visa at/o work permit.

Powered by BetterDocs